Hankkeet

Osku Mediatalo

Avoin ja maksuton toiminta on suunnattu 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille Kotkassa ja Haminassa. Meille voi tulla kuka vain mediasta, kulttuurista tai taiteen tekemisestä kiinnostunut. Ei tarvitse olla lähetettä tai hakemusta, vaan riittää, kun otat yhteyttä.

​Innostu, opi ja luo!

Kulttuuripaja Kulta

Kulttuuripaja Kulta on hyvän mielen vapaa-ajan hengailu- ja harrastuspaikka Kouvolan ydinkeskustassa. Kultapajalla keskeistä on kulttuurin tekemisen ja liikuntaharrastusten mahdollistaminen. Toiminta on suunnattu 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille ja se on ilmaista.

Yhes eteenpäin

Yhes eteenpäin -hanke on yksi neljästä itsemurhien ehkäisyhankkeesta Kymenlaaksossa. Hankkeet keskittyvät niihin alueisiin ja väestöryhmiin, joissa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää.

Digijuu Digime

Digijuu Digime-hanke edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa. Kaksivuotinen ( 21-23) ESR-hanke toteutetaan yhdessä Kakspy ry:n, Kakspy oy:n ja Niemikotisäätiön kanssa.

Kakspy ry koordinoi helmikuussa 2023 käynnistynyttä Erasmus+-kumppanuushanketta ”Involvement in
Recovery orientation”. Hankepartnereina ovat Niemikotisäätiö ja AS Hoolekandeteenused Virosta. Hanke
kestää vuoden 2024 loppuun asti ja hankekielenä on englanti.

Kohderyhmänä ovat:
1. Mielenterveysalan ammattilaiset virolaisissa ja suomalaisissa kumppaniorganisaatioissa
2. Mielenterveyspalvelujen käyttäjät
3. Syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt
4. Virolaiset ja suomalaiset virkamiehet ja poliittiset päättäjät

Hankkeen tavoitteena on:
– Kehittää ja pilotoida Toipumisorientaatio-koulutus pohjautuva virolais-suomalainen koulutus
– Edistää Virolaisten ja suomalaisten organisaatioiden yhteistyötä sekä mahdollistaa eri kulttuureihin ja
ihmisiin tutustuminen.
– Toipumisorientaatio-ajattelun keskeisenä tavoitteena on edistää osallisuutta, sosiaalista tasa-arvoa ja
vahvistaa demokratiaa. Siten myös hanke kokonaisuutena ja sen tavoitteet edistävät ed.mainittujen
näkökulmien toteutumista.