Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet löydät täältä

LOV ME-hanke

LOV ME -hanke on Kakspy ry:n käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin.

Hankkeen nimi on lyhenne seuraavista sanoista

L=Liittyminen
O=Optimismi
V=Voimaantuminen
M=Myönteinen minäkuva
E=Elämän merkityksellisyys

Näiden teemojen viitoittamana kokemusasiantuntijat, läheiset ja ammattilaiset ideoivat, kehittävät ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kokemusasiantuntijoille voidaan maksaa palkkioita kehittämistyöstä. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja.

LOV ME -hanke on Kakspy ry:n, Finfami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kolmivuotinen STEAn rahoittama yhteishanke, joka kestää syyskuun 2021 loppuun asti. Hanketta koordinoi Kakspy ry. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. LOV ME tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 

Linkit:

Hankkeessa kehitetty LOV ME-prosessi Innokylässä

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit Innokylässä

LOV ME-blogi

Facebook

Digijuu Digime

Digijuu Digime-hanke tavoitteena oli edistää digitaalista yhdenvertaisuutta ja osallisuutta vahvistamalla oppivaa organisaatiokulttuuria hankeorganisaatioissa. Tehtävänä oli vahvistaa mielenterveys- ja päihdetoipujien digiosallisuutta muunmuassa yhteiskehittämällä jalkautuvaa digitukipalvelua digiosaajien, palvelunkäyttäjien ja ammattilaisten kanssa.
Hankkeessa työskenteli kaksi hanketyöntekijää ja kuusi osa-aikaista digiosaajaa Kymenlaaksossa ja Helsingissä.

Kaksivuotinen ( 2021-2023) Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama yhteishanke toteutettiin yhdessä Kakspy ry:n, Kakspy oy:n ja Niemikotisäätiön kanssa. Hanketta rahoitettiin osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tarkempia tietoja hankkeen toiminnasta löydät nettisivuilla www.digijuudigime.fi

Osku Mediatalo

Avoin ja maksuton harrastustoiminta suunnattiin 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille Kotkassa ja Haminassa. Meille pystyi tulla kuka vain mediasta, kulttuurista tai taiteen tekemisestä kiinnostunut.

Mitä Osku Mediatalossa tehtiin?

  • Tuottaminen, muokkaaminen ja julkaisu: videokuvaus, valokuvaus
  • YouTube-videot, videostriimaus ja valokuvaus tapahtumissa
  • Käsikirjoittaminen, ohjaaminen, editointi ja näytteleminen
  • Äänituotanto: Radio-ohjelman tuottaminen ja juontaminen, podcastit (vodcasting), dubbaus, musiikin teko
  • Teatteria, kirjoittamista ja mediataidetta

Yhes eteenpäin

Kymenlaakso

Yhes eteenpäin – Itsemurhien ehkäisy Kymenlaaksossa (2021-2023) oli yksi neljästä itsemurhien ehkäisyhankkeesta, joille sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Itsemurhien ehkäisyhankkeiden tarkoituksena oli torjua yksinäisyyttä sekä vahvistaa mielenterveysosaamista sekä yhteisöllisyyttä. Kymenlaakson hankkeen osatoteuttajina toimivat Kymsote, Kotkan kaupunki sekä Korttelikodit Kotka ja Korttelikodit Kouvola. 

Kohderyhmänä olivat:

  • ikääntyvät, yli 65-vuotiaat ja heidän kanssaan toimivat eri alojen johto, ammattilaiset ja järjestötoimijat, sekä
  • työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat, sekä heidän kanssaan työskentelevät eri alojen johtajat, ammattilaiset ja järjestötoimijat.

Hankkeessa kehitettyjä ja pilotoituja materiaaleja mielenterveyden vahvistamiseen ja itsetuhoisuuden puheeksiottoon

Itsemurha ja itsetuhoisuus on tärkeää ottaa puheeksi huolen herätessä. Katso itsetuhoisuuden puheeksiottovideo täältä (30 sek). Video on toteutettu yhteistyössä Apua ajoissa! hankkeen kanssa.

Teksitetetty Itsetuhoisuus ja sen puheeksiotto -luento on katsottavissa Kakspyn Youtube kanavalla. Luennon kesto 1h30min.

Ota huoli puheeksi kortit on kehitetty yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kortteja voi hyödyntää asiakastyössä tai vapaaehtoisena toimiessa. Niistä voi saada apua myös arkeen. Valtakunnalliseen käyttöön digitaalisia kortteja voi ladata täältä. (Klikkaa hiiren oikealla linkkiä ja tallenna nimellä, tällöin saat toimivan muokattavan pohjan korteille.)

Haastattelussa nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen kertoo mm. nuorten mielenterveyden vahvistamisesta.

Hankkeessa on myös kehitetty yhteistyössä Kouvolan Dementia- ja Kehitysvammaisten ryhmäkodin kanssa ikääntyneiden yksinäisyyden lievittämiseksi etäkaveritoimintaa. Tutustu etäkaveritoiminnan malliin täältä.

Vuonna 2023 hanke keskittyi nuoren mielenterveyden vahvistamiseen sekä nuorten parissa työskentelevien mielenterveysosaamisen vahvistamiseen. Osana materiaalipankkia nuorten kanssa työskenteleville on koostettu diaesitys, jonka avulla saa tietoa nuoren mielenterveydestä sekä sen vahvistamisesta.