Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet löydät täältä

LOV ME-hanke

LOV ME -hanke on Kakspy ry:n käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen hanke, jonka tavoitteena on positiivisen mielenterveyden vahvistaminen kokeilukulttuurin keinoin.

Hankkeen nimi on lyhenne seuraavista sanoista

L=Liittyminen
O=Optimismi
V=Voimaantuminen
M=Myönteinen minäkuva
E=Elämän merkityksellisyys

Näiden teemojen viitoittamana kokemusasiantuntijat, läheiset ja ammattilaiset ideoivat, kehittävät ja kokeilevat yhdessä uusia käytäntöjä ja toimintoja, jotka dokumentoidaan ja mallinnetaan. Kokemusasiantuntijoille voidaan maksaa palkkioita kehittämistyöstä. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia innovaatioita sekä käyttäjälähtöisiä palveluja ja toimintoja.

LOV ME -hanke on Kakspy ry:n, Finfami Uusimaa ry:n ja Kukunori ry:n kolmivuotinen STEAn rahoittama yhteishanke, joka kestää syyskuun 2021 loppuun asti. Hanketta koordinoi Kakspy ry. Toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso. LOV ME tekee tiivistä ja monimuotoista yhteistyötä eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 

Linkit:

Hankkeessa kehitetty LOV ME-prosessi Innokylässä

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit Innokylässä

LOV ME-blogi

Facebook