Kansainvälinen toiminta

Kakspy ry koordinoi helmikuussa 2023 käynnistynyttä Erasmus+-kumppanuushanketta ”Involvement in
Recovery orientation”
. Hankepartnereina ovat Niemikotisäätiö ja AS Hoolekandeteenused Virosta. Hanke
kestää vuoden 2024 loppuun asti ja hankekielenä on englanti.

Kohderyhmänä ovat:
1. Mielenterveysalan ammattilaiset virolaisissa ja suomalaisissa kumppaniorganisaatioissa
2. Mielenterveyspalvelujen käyttäjät
3. Syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt
4. Virolaiset ja suomalaiset virkamiehet ja poliittiset päättäjät

Hankkeen tavoitteena on:

  • Kehittää ja pilotoida toipumisorientaatioon pohjautuva virolais-suomalainen koulutus
  • Edistää Virolaisten ja suomalaisten organisaatioiden yhteistyötä sekä mahdollistaa eri kulttuureihin ja
    ihmisiin tutustuminen
  •  Toipumisorientaatio-ajattelun keskeisenä tavoitteena on edistää osallisuutta, sosiaalista tasa-arvoa ja
    vahvistaa demokratiaa. Siten myös hanke kokonaisuutena ja sen tavoitteet edistävät ed.mainittujen
    näkökulmien toteutumista
FI Euroopan unionin osarahoittama_PANTONE