Läheiselläni on seksiaddiktio, mitä nyt?

Jaa somessa

Seksiaddiktio on riippuvuus, jota ei tunnisteta helposti. Seksiaddiktio ei näy päällepäin, vaan merkit saattavat olla aluksi hyvin pieniä ja huomaamattomia. Seksiaddiktiosta voi kärsiä kuka tahansa iästä, toimeentulosta, ammatista, rodusta tai sukupuolesta riippumatta. Seksiaddiktiota voi hoitaa, ja siksi siihen kannattaa hakea apua. Perhe- ja läheistyön ammattilaiset Kakspyllä osaavat tukea seksiaddiktiosta kärsivän läheistä ja neuvoa eteenpäin avun piiriin.

Seksuaalisuus on parisuhteessa jaettua elämää, jonka kautta molemmat ilmaisevat rakkautta ja läheisyyttä toisiaan kohtaan, sekä asettavat itsensä tunnetasolla haavoittuvaan tilaan. Kun kumppanilla paljastuu seksiaddiktio, läheinen reagoi usein voimakkaasti. Mielessä alkaa pyöriä monenlaiset kysymykset, kuten mitä heidän välillään on pielessä, miksi tähän on tultu, mitä olen tehnyt väärin, enkö enää ole kumppanin mielestä haluttava tai miten ylipäätään olen koskaan voinut olla tuolla lailla käyttäytyvän ihmisen kanssa intiimisti tekemisissä.

Seksiaddiktio on riippuvuussairaus kuten alkoholismi tai vaikkapa peliriippuvuus. Seksiaddiktio on toiminnallinen riippuvuus, jossa vaikeita tunteita yritetään käsitellä riippuvuuskäyttäytymisen avulla. Oloa helpotetaan seksin avulla. Seksiaddiktio voi ilmetä muun muassa jatkuvana pornon katseluna, seksin ostamisena, irtosuhteina tai muuna pakonomaisena seksuaalisena toimintana. Ajan myötä asia, joka ensin on helpottanut oloa, alkaakin vaikuttaa päinvastoin. Riippuvuus alkaa haitata elämää ja aiheuttaa ongelmia. Koska seksiriippuvuus ei näy ulospäin, voi mennä vuosia, ennen kuin esimerkiksi lähipiiri alkaa huolestua. Perheen raha-asioissa saattaa ilmetä ongelmia, riippuvuudesta kärsivä saattaa olla masentunut, jopa itsetuhoinen, hänellä on kenties töissä ongelmia tai hänen käytöksensä voi olla epämääräistä ja hän jää valehtelusta toistuvasti kiinni. Seksiaddiktion paljastuminen on vaikea tilanne myös addiktoituneelle, sillä usein addiktoitunut kokee tekevänsä väärin kumppaniaan kohtaan ja elävänsä arvojensa vastaista elämää. Hän pelkää tulevansa hylätyksi, jos tilanne paljastuu.

Seksiaddiktion paljastumisen myötä addiktoituneen läheinen tuntee itsensä usein petetyksi. Luottamus kumppaniin on koetuksella ja läheisen on vaikea ymmärtää, mitä hänelle on juuri nyt tapahtumassa. Omanarvon tunto saattaa kadota, ja addiktoituneen läheinen voi alkaa epäillä koko yhteistä historiaa addiktoituneen kanssa. Hän saattaa myös epäillä omaa järkeään tai kauhistua, miten hän ei ole huomannut mitään, tai miten hän on voinut olla ylipäätään liian hyväuskoinen. Luottamuksen romahtaminen on läheiselle valtava järkytys. Suru ja viha saattavat nousta voimakkaina tunteina. Joskus tuntuu, että voimat menevät pelkästään aamusta iltaan selviytymiseen. Tulevaisuus pelottaa ja huolestuttaa. Hävettää.

Häpeä on tunne, joka syntyy kokemuksesta, että on jollain lailla huono ihminen. Monia meistä on kasvatettu häpeän kautta. Perhe- ja kyläyhteisö on pitänyt yhteisöön kuuluvat jäsenensä kurissa osoittamalla, millaista käytöstä sallitaan ja mikä taas on väärin. Näin yhteisö on turvannut itseään. Jokainen on tiennyt mitä heiltä odotetaan ja pyrkinyt toimimaan sen mukaan. Muuten on ”saanut hävetä” ja usein aivan konkreettisesti joutunut perhe- tai kyläyhteisön ulkopuolella. Se taas on ollut kova ja usein liian raskas kohtalo kannettavaksi. Niinpä ihminen on nopeasti oppinut toimimaan niin, että tulee hyväksytyksi omassa yhteisössään. Nämä ”hyvän ihmisen tavat” jatkavat elämäänsä meissä vielä tänäänkin, usein useiden sukupolvien yli kuljetettuina arvoina ja moraalisääntöinä, jopa ennakkoluuloina. Vaikka Suomessa viime vuosina mielenterveys- ja päihdehaasteista on alettu puhua avoimemmin sairauksina, vanhat ennakkoluulot elävät kuitenkin vielä pinnan alla uskomuksina, jotka rajoittavat avun hakemista. Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät ennakkoluulot nousevat varsinkin seksiaddiktion kohdalla nopeasti pintaan. Seksuaalisuus on intiimi osa ihmisen yksityisyyttä, ja siksi avun etsiminen voi tuntua vaikealta. Usein ihminen hakee ensin syytä itsestään tilanteissa, joissa kokee olevansa jollainlailla vastuussa. Ei ole siis ihme, että kumppanin sairastuttua seksiriippuvuuteen, läheinen katsoo ensin itseensä syyttävästi ja miettii, miten on saattanut vaikuttaa asiaan. Kukaan ei kuitenkaan ole vastuussa toisen ihmisen sairauden puhkeamisesta. Seksiaddiktoituneen kumppani tarvitsee tukea ja apua oman tilanteensa pohtimiseen ja omien voimiensa kohenemiseen, aivan niin kuin addiktoitunutkin.

Kun seksiaddiktiosta kärsivän läheinen hakee apua, kohtaamisissa usein pohditaan sekä läheisen, että ammattilaisen ajatuksia seksistä, seksuaalisuudesta, omista arvoista ja ympäristön vaikutuksesta omiin uskomuksiin. Ammattilaiselle tällaisissa kohtaamisissa on ensisijaisen tärkeää kyetä asettumaan tilaan, jossa asiakkaalle välittyy tunne, että hän on turvassa ja hyväksytty. Näin syntyy tila asiakkaan omalle tulkinnalle hänen kokemuksestaan. Asiakas voi rauhassa kertoa tarinansa niin kuin hän sen kokee. Asiakas on kuitenkin aina oman elämänsä paras asiantuntija.

Jos tarvitset tukea, ota yhteyttä! Kenenkään ei tarvitse jaksaa yksin. Perhe- ja läheistyössä apua on saatavilla puhelinsoiton päässä. Myös yksilötapaamiset mahdollistuvat nopeasti. Vertaistukea löytyy osallistumalla erilaisiin ryhmiin. Näihin kohtaamisiin jokainen saa tulla juuri niiden tunteiden ja tarpeiden kanssa, joita sillä hetkellä on. Jaettu huoli puolittuu ja voimat, jotka olivat kadonneet, palaavat hiljalleen. Voimavarat, joita on käytetty muiden perheenjäsenten kannatteluun, suunnataankin nyt kannattelemaan ihmistä itseään.

Aika, joka on vain ihmistä itseään varten, on tärkeää. Kuormittava elämäntilanne vaatii aina myös palautumista ja hetkiä, jolloin ei tarvitse tehdä mitään eikä olla kenenkään muun käytettävissä. Ihmisen tärkein suhde on kuitenkin aina suhde omaan itseensä. Kun itse voi niin hyvin kuin mahdollista, muitakin voi auttaa.

Kirjoittanut Eevamaria Halttunen, seksuaaliterapeutti, sosionomiopiskelija, perhe- ja läheistyön harjoittelija

Lähteet: Myllyviita, Katja: Häpeän hoito, Kustannus Oy Duodecim 2020
Hall, Paula: Koukussa seksiin, Bazar Kustannus 2019

Lisää blogikirjoituksia

PERHE- JA LÄHEISTYÖ: Uutiskirje kevät 2024

Tästä linkistä pääset lukemaan Perhe- ja läheistyön uutiskirjettä: Mukavia lukuhetkiä ja hyvää alkanutta vuotta! “Tuttuina ryhminä tänä keväänä jatkavat mm. mielenterveysomaisten ja huumeiden käyttäjienläheisten vertaistukiryhmät.

Ajankohtaista

Uutiskirje 4/2023

Tervetuloa lukemaan Kakspyn joulukuun uutiskirjettä, uutiskirjeeseen pääset alta löytyvästä linkistä: Tästä Kakspyn uutiskirjeeseen 4/2023

Ajankohtaista

Kakspy mukana Asunnottomien yössä 17.10. Kotkan kauppatorilla

Kotkan Asunnottomien Yö 2023 -tapahtuma tiistaina 17.10. klo 17-20 Kotkan torilla Tapahtumassa tarjolla muun muassa*Syötävää*Vaatteiden jakoa*Esiintyjiä*Lämpöä*Yhdessä oloa Haluatko auttaa? Kotkan Kierrätys ja avustus Ry (Satamakatu