Kakspy | Kuuskaari
220
page-template-default,page,page-id-220,page-child,parent-pageid-218,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,kakspy child-child-ver-1.0.0,kakspy-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
kuuskaari

Kuuskaari

KAKSPY PALVELUT OY – Kuuskaari

 

Kuuskaari on Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen Yhdistyksen tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautinen asumisyksikkö, joka sijaitsee Kotkassa lähellä Karhulan keskustan palveluita. Kuuskaaren yksikkö toimii vuonna 2003 valmistuneessa kiinteistössä. Kuuskaaressa on 30 asuntoa ja asiakkailla on käytössään oma huone, jossa on WC/suihku, sekä yhteiset keittiö-, kodinhoito-, sauna- ja oleskelutilat. Kaikki tilat ovat esteettömiä ja sijaitsevat kahdessa kerroksessa.

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, joiden toiminnalliset valmiudet eivät riitä itsenäiseen tai vähemmän tuettuun asumiseen ja tarvitsevat tukea päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen vuorokauden eri aikoina ja jatkuvaluonteisesti. Tehostettu palveluasuminen on yhteisöasumista asumispalveluyksikössä, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Alakerrassa on aktiivikuntoutujien yhteisö. Heidän kuntoutumisjaksot ovat pituudeltaan muutamasta kuukaudesta noin kahteen vuoteen. Yläkerran yhteisössä tarjoamme ikääntyville asiakkaille hoivaa ja huolenpitoa. Haluamme tarjota asukkaille kokemuksen antoisasta, hyvästä ja arvokkaasta elämästä sekä parantaa ja ylläpitää toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Kuntoutumisjaksojen pituudet lasketaan useasti vuosissa.

Kuuskaaren toiminta perustuu toipumisorientaatio viitekehykseen. Toipumisorientaatio työskentelyn (recovery oriented practice) pääperiaatteena on kohdentaa kuntoutumistyöskentelyn painopiste diagnoosikeskeisestä ajattelusta toimintakykyä edistävään työskentelyyn, jossa asiakkaan tarpeet ja voimavarat muodostavat lähtökohdan yksilöllisille kuntoutumisprosesseille. Työskentelyn tavoitteena on lisätä asiakkaiden omia vaikuttamismahdollisuuksia sekä saada asiakkaiden elämässä aikaan muutoksia, jotka mahdollistavat omatoimisen elämän ja mahdollisimman täysipainoisen osallisuuden yhteiskunnassa. Työskentelyssä huomioidaan myös omaisten ja työntekijöiden hyvinvointi.

 

KUNTOUTUMINEN
Asiakkaan yksilöllisen kuntoutumissuunnitelman tavoitteena on tunnistaa asiakkaan voimavarat ja kehittymisalueet ja suunnitella keinot, joilla tavoitteet saavutetaan. Yleisimpiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen harjaantuminen, elämänhallintakeinojen opettelu sekä psyykkisten sairauksien oireiden ja päihderiippuvuuden kanssa pärjääminen että niiden hoito. Yhdessä asiakkaiden kanssa suunnitellaan myös tulevaisuutta ja tavoitteiden asettamista elämälle. Kuntoutumissuunnitelman tavoitteita seurataan ja arvioidaan säännöllisin väliajoin.
Henkilökunnan tehtävänä on kuntoutumisen tukeminen ja ohjaaminen jokapäiväisten kodinaskareiden ja aktivoinnin kautta. Asiakkaita kannustetaan osallistumaan talon ulkopuoliseen toimintaan kykyjensä ja jaksamisensa mukaan. Jokaisella asiakkaalla on omat vastuuohjaajat. Omaisten kanssa tehdään yhteistyötä ja he ovat aina tervetulleita Kuuskaareen.

 

YHTEISÖLLISYYS
Kuuskaaren yhteisöllisyys toteutuu käytännössä mm. jokapäiväisissä aamukokouksissa, yhteisistä askareista huolehtimisessa, vastuunjaossa ja yhteisissä harrastuksissa ja retkissä. Viikoittaisissa yhteisökokouksissa suunnitellaan yhdessä yhteisön toiminnan ja toimivuuden kannalta tärkeitä asioita. Kuntoutumisen tukemiseksi Kuuskaaressa on arkipäivisin ryhmätoimintaa. Asiakas itse huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja asuntonsa siisteydestä. Asiakas saa ohjausta ja tukea oman tarpeensa mukaisesti.

 

ASUMISKUSTANNUKSET
Asiakas maksaa vuokraa riippuen asunnon koosta. Lisäksi asiakas maksaa talousrahaa, joka sisältää ravintoon ja hygieniaan liittyvät kustannukset sekä monipuolista sosiaalista kuntoutumista. Asumiseen tarvitaan kotikunnan maksusitoumus. Kunta perii asiakkaalta asiakaspalvelumaksun, joka määräytyy tulojen sekä tuen tarpeen mukaan. Asiakkaalla on mahdollista hakea asumis- ja hoitotukea.

 

Kuntoutumisyksikkö Kuuskaari
Ahmankatu 1, 48600 Kotka
Ohjaajat alakerta 040 710 3230, 040 710 3229
Ohjaajat yläkerta 040 710 3233, 040 710 3235
Palveluesimies Minna Kurttila 040 710 3228
kuuskaari(at)kakspy.com
www.kakspy.com/kuuskaari

Kuuskaaren tulostettava esite:

Tulossa