Kakspy | Valkeakaari
205
page-template-default,page,page-id-205,page-child,parent-pageid-195,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,kakspy child-child-ver-1.0.0,kakspy-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
valkeakaari

Valkeakaari

KAKSPY – Valkeakaari

 

Valkeakaari on Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen asumisvalmennusyksikkö, joka on tarkoitettu täysi-ikäisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Asumisvalmennus sisältää yhteisöasumista omissa asunnoissa tai itsenäistä asumista, johon on liitetty riittävä kuntoutumisen tukeminen. Valkeakaari toimii Kouvolassa Valkealan kirkonkylässä, joka on palvelujen osalta täydellinen taajama. Palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.

 

Valkeakaaren toiminta perustuu toipumisorientaatio viitekehykseen. Toipumisorientaatio työskentelyn (recovery oriented practice) pääperiaatteena on kohdentaa kuntoutumistyöskentelyn painopiste diagnoosikeskeisestä ajattelusta toimintakykyä edistävään työskentelyyn, jossa asiakkaan tarpeet ja voimavarat muodostavat lähtökohdan yksilöllisille kuntoutumisprosesseille. Työskentelyn tavoitteena on lisätä asiakkaiden omia vaikuttamismahdollisuuksia sekä saada asiakkaiden elämässä aikaan muutoksia, jotka mahdollistavat omatoimisen elämän ja mahdollisimman täysipainoisen osallisuuden yhteiskunnassa. Työskentelyssä huomioidaan myös omaisten ja työntekijöiden hyvinvointi.

 

Valkeakaaren toiminnan painopistealueena ovat monipuolinen kuntoutus ja kuntoutujan toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Kuntoutujaa ohjataan harjoittelemaan sairauden kanssa selviytymistä ja hankkimaan itsenäiseen selviytymiseen toimintavalmiuksia ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Harjoittelu kohdistuu paljolti itsenäistä asumista tukeviin taitoihin. Itsenäinen päätöksenteko, asioiminen ja liikkuminen Valkeakaaren ulkopuolella sekä yksilöllisen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti mahdollisuus osallistua työ-, päivä- tai opiskelutoimintaan kuuluvat myös olennaisesti Valkeakaaren toimintaan.

 

Valkeakaaresta käsin toteutetaan myös kotikuntoutusta samassa talossa kuntoutujan siirryttyä omaan vuokra-asuntoon. Valkeakaaren ohjaajat antavat kotikuntoutumissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tukea ja ohjausta kuntoutujalle. Kotikuntoutuksen tavoitteena on auttaa kuntoutujaa toimimaan normaali elämässä mahdollisimman itsenäisesti sekä oppia käyttämään mm. yhteiskunnan erilaisia palveluita.

 

Intervallijaksolle Valkeakaareen voivat tulla avohoidossa olevat täysi-ikäiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, jotka tarvitsevat ajoittaista, pidempijaksoista tukea kotona selviytymiseen. Intervallijakson kesto ja tiheys määritellään asiakkaan kuntoutumissuunnitelmassa hoitavan ja maksavan tahon kanssa yhdessä.

 

Asumiskustannukset

Asiakas maksaa vuokraa riippuen huoneen koosta. Lisäksi asiakas maksaa talousrahaa, joka sisältää ravintoon ja hygieniaan liittyvät kustannukset sekä monipuolista sosiaalista kuntoutumista. Asumiseen tarvitaan kotikunnan maksusitoumus. Kunta perii asiakkaalta asumispalvelumaksun, joka määräytyy tulojen sekä tuen tarpeen mukaan. Asiakkaalla on mahdollista hakea asumis- ja hoitotukea.

 

Asumisvalmennusyksikkö Valkeakaari
Kustaa III tie 17, 45370 Valkeala
Ohjaajat 040 7103243
Vastaava ohjaaja Anne Mäkelä 040 7103244
valkeakaari(at)kakspy.com

 

Valkeakaaren tulostettava esite:

https://kakspy.com/wp-content/uploads/2017/06/Valkeakaari-2017.6.pdf