Kakspy | Valkeakaari
205
page-template-default,page,page-id-205,page-child,parent-pageid-195,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,kakspy child-child-ver-1.0.0,kakspy-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
valkeakaari

Valkeakaari

Valkeakaari

 

Valkeakaari on Kakspy Palvelut Oy: n  asumispalveluyksikkö, joka on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdanneille sekä vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat suunnitelmallista intensiivistä ja pitkäjänteistä kuntouttavaa tai toimintakykyä ylläpitävää asumispalvelua. Asumispalvelu sisältää yhteisöasumista omissa asunnoissa tai itsenäistä asumista, johon on liitetty riittävä kuntoutumisen tukeminen. Valkeakaari toimii Kouvolassa Valkealan kirkonkylässä, joka on palvelujen osalta täydellinen taajama. Palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.

Valkeakaaren toiminta perustuu toipumisorientaatio viitekehykseen. Toipumisorientaatio työskentelyn (recovery oriented practice) pääperiaatteena on kohdentaa kuntoutumistyöskentelyn painopiste diagnoosikeskeisestä ajattelusta toimintakykyä edistävään työskentelyyn, jossa ihmisen tarpeet ja voimavarat muodostavat lähtökohdan yksilöllisille kuntoutumisprosesseille. Työskentelyn tavoitteena on lisätä ihmisen omia vaikuttamismahdollisuuksia sekä saada hänen elämässä aikaan muutoksia, jotka mahdollistavat omatoimisen elämän ja mahdollisimman täysipainoisen osallisuuden yhteiskunnassa. Työskentelyssä huomioidaan myös omaisten ja työntekijöiden hyvinvointi.

 

Valkeakaaren toiminnan painopistealueena ovat monipuolinen kuntoutus ja palvelunkäyttäjän toimintakyvyn ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen. Palvelunkäyttäjää ohjataan harjoittelemaan sairauden, riippuvuuden tai vammaisuuden kanssa selviytymistä ja hankkimaan itsenäiseen selviytymiseen toimintavalmiuksia ja ottamaan vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Itsenäinen päätöksenteko, asioiminen ja liikkuminen Valkeakaaren ulkopuolella sekä yksilöllisen tarpeen ja tavoitteiden mukaisesti mahdollisuus osallistua työ-, päivä- tai opiskelutoimintaan kuuluvat myös olennaisesti Valkeakaaren toimintaan.

 

Valkeakaaresta käsin toteutetaan myös kotikuntoutusta palvelunkäyttäjän omaan asuntoon kotikuntoutumissuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti tukea ja ohjausta. Kotikuntoutuksen tavoitteena on auttaa palvelunkäyttäjää toimimaan normaali elämässä mahdollisimman itsenäisesti sekä oppia käyttämään mm. yhteiskunnan erilaisia palveluita.

 

Intervallijaksolle Valkeakaareen voivat tulla avohoidossa olevat täysi-ikäiset päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, jotka tarvitsevat ajoittaista, suunnitelmallistatukea kotona selviytymiseen. Intervallijakson kesto ja tiheys määritellään asiakkaan kuntoutumissuunnitelmassa hoitavan ja maksavan tahon kanssa yhdessä.

 

Palvelunkäyttäjä maksaa vuokraa riippuen huoneen koosta. Lisäksi palvelunkäyttäjä maksaa talousrahaa, joka sisältää ravintoon ja hygieniaan liittyvät kustannukset sekä sosiaalista kuntoutumista. Asumiseen tarvitaan kotikunnan maksusitoumus. Kunta perii palvelunkäyttäjältä asumispalvelumaksun, joka määräytyy tulojen sekä tuen tarpeen mukaan. Palvelunkäyttäjällä on mahdollista hakea asumis- ja hoitotukea.

 

Valkeakaaressa työskentelevillä kaikilla ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutus. Ohjaajat ovat paikalla päivittäin kahdessa vuorossa.

 

Valkeakaari
Kustaa III tie 17, 45370 Valkeala
Ohjaajat 040 7103243
Palveluesimies Anne Mäkelä 040 7103244
valkeakaari(at)kakspy.com

 

Valkeakaaren tulostettava esite:

Tulossa