Kakspy | Kotikuntoutus
190
page-template-default,page,page-id-190,page-child,parent-pageid-9,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,kakspy child-child-ver-1.0.0,kakspy-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
kotikuntoutus

Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutus

KAKSPY PALVELUT OY – Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutus

 

Kotikuntoutus on tarkoitettu omassa kodissaan asuville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Kotikuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakasta toimimaan normaalielämässä mahdollisimman itsenäisesti sekä ohjata asiakasta käyttämään oman asuinalueensa palveluja. Palveluun ohjaudutaan kotikunnan maksusitoumuksella.

 

Kotikuntoutus perustuu toipumisorientaatio viitekehykseen. Toipumisorientaatio työskentelyn (recovery oriented practice) pääperiaatteena on kohdentaa kuntoutumistyöskentelyn painopiste diagnoosikeskeisestä ajattelusta toimintakykyä edistävään työskentelyyn, jossa asiakkaan tarpeet ja voimavarat muodostavat lähtökohdan yksilöllisille kuntoutumisprosesseille. Työskentelyn tavoitteena on lisätä asiakkaiden omia vaikuttamismahdollisuuksia sekä saada asiakkaiden elämässä aikaan muutoksia, jotka mahdollistavat omatoimisen elämän ja mahdollisimman täysipainoisen osallisuuden yhteiskunnassa. Työskentelyssä huomioidaan myös omaisten ja työntekijöiden hyvinvointi.

 

Kotikuntoutuksen tavoitteet ja käynnit suunnitellaan kuntoutumissuunnitelmassa. Käyntien määrä ja sisältö määräytyvät yksilöllisen tarpeen mukaan. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti käyntien yhteydessä sekä kirjallisesti 3 kk:n välein. Kotikuntoutuksen avulla asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden tai riippuvuuden kanssa selviytymistä ja lisäämään yhteiskunnallista osallisuutta. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Häntä ohjataan siirtymään työelämään, opiskelemaan tai muun mielekkään toiminnan pariin.

 

Kotikuntoutusta toteutamme yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä sekä paikallisten toimijoiden (esim. psykiatrian poliklinikka, terveysasemat, sosiaalitoimi, Kela, työvoimatoimistot ja järjestöt) kanssa. Omaiset ja muut yhteistyötahot otamme mielellään mukaan asiakkaan tavoitteiden suunnitteluun ja arkeen, myös perhe- ja omaistyö ovat osa toimintaamme.

 

Kotikuntoutusta tekevät työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen ja vankan työkokemuksen omaavia ohjaajia, joiden työtehtäviin kuuluu toimintakykyä edistävä työote, asiakkaan edunvalvonta, tukeminen ja ohjaaminen asiakasta itsenäistä asumista tukeviin taitoihin.

 

Kotikuntoutus toimii arkisin klo 8-18 välillä joustavasti, sopimuksen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ohjaajat työskentelevät niin, että lomien ym. poissaolojen aikana kotikäynnit toteuttaa toinen ohjaaja, näin käynnit toteutetaan myös oman ohjaajan poissaolojen aikana. Alueemme yhteistyöverkosto on meille tuttua ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

 

Kiinteistö Oy Kakspyn asunnot vuokraa tukiasuntoja Kotkassa, asumiseen on sidottu kotikuntoutus. Asunnot sijaitsevat Kotkansaarella Meritornin talossa ja Hirssaaressa.

 

Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutus
Karhulantie 17 A1 48600 Kotka

Palveluesimies Tiina Klingberg 040 7103254
tiina.klingberg(at)kakspy.com

Ohjaajat

Kotka:
Riika Kokkonen   p. 040 7103216
Harri Vainio         p. 040 7103222

Hamina:
Jaana Immonen    p. 040 7103256
Jonna Harjula       p. 040 7103238

kotikuntoutus(at)kakspy.com

Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutuksen tulostettava esite:

Tulossa