Kakspy | Tuettu asuminen
190
page-template-default,page,page-id-190,page-child,parent-pageid-9,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,kakspy child-child-ver-1.0.0,kakspy-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
kotikuntoutus

Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutus

KAKSPY PALVELUT OY – Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on tarkoitettu omassa kodissaan asuville mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Tuetun asumisen tavoitteena on auttaa palvelunkäyttäjää toimimaan normaalielämässä mahdollisimman itsenäisesti sekä ohjata asiakasta käyttämään oman asuinalueensa palveluja. Palveluun ohjaudutaan kotikunnan maksusitoumuksella.

Tuettu asuminen perustuu toipumisorientaatio viitekehykseen. Toipumisorientaatio työskentelyn (recovery oriented practice) pääperiaatteena on kohdentaa kuntoutumistyöskentelyn painopiste  toimintakykyä edistävään työskentelyyn, jossa palvelunkäyttäjän tarpeet ja voimavarat muodostavat lähtökohdan yksilöllisille kuntoutumisprosesseille. Työskentelyn tavoitteena on lisätä palvelunkäyttäjän omia vaikuttamismahdollisuuksia sekä saada hänen elämässä aikaan muutoksia, jotka mahdollistavat omatoimisen elämän ja mahdollisimman täysipainoisen osallisuuden yhteiskunnassa. Työskentelyssä huomioidaan myös omaisten ja työntekijöiden hyvinvointi.

Tuetun asumisen tavoitteet ja käynnit suunnitellaan kuntoutumissuunnitelmassa. Käyntien määrä ja sisältö määräytyvät yksilöllisen tarpeen mukaan. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti käyntien yhteydessä sekä kirjallisesti 3 kk:n välein. Tuetun asumisen avulla asiakasta ohjataan harjoittelemaan sairauden tai riippuvuuden kanssa selviytymistä ja lisäämään yhteiskunnallista osallisuutta. Palvelunkäyttäjää tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Häntä ohjataan siirtymään työelämään, opiskelemaan tai muun mielekkään toiminnan pariin.

Tuettua asumista toteutamme yhteistyössä palvelunkäyttäjän ja hänen läheistensä sekä paikallisten toimijoiden (esim. psykiatrian poliklinikka, terveysasemat, sosiaalitoimi, Kela, työvoimatoimistot ja järjestöt) kanssa. Omaiset ja muut yhteistyötahot otamme mielellään mukaan palvelunkäyttäjän tavoitteiden suunnitteluun ja arkeen, myös perhe- ja omaistyö ovat osa toimintaamme.

Tuettua asumista tekevät työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen ja vankan työkokemuksen omaavia ohjaajia, joiden työtehtäviin kuuluu toimintakykyä edistävä työote, palvelunkäyttäjän edunvalvonta, tukeminen ja ohjaaminen itsenäistä asumista tukeviin taitoihin.

Tuettu asuminen toimii arkisin klo 8-18 välillä joustavasti, sopimuksen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Ohjaajat työskentelevät niin, että lomien ym. poissaolojen aikana kotikäynnit toteuttaa toinen ohjaaja, näin käynnit toteutetaan myös oman ohjaajan poissaolojen aikana. Alueemme yhteistyöverkosto on meille tuttua ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Kiinteistö Oy Kakspyn asunnot vuokraa tukiasuntoja Kotkassa, asumiseen on sidottu kotikuntoutus. Asunnot sijaitsevat Kotkansaarella Meritornin talossa ja Hirssaaressa.

Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutus
Kymenlaaksonkatu 20 D 123  48100 Kotka

Palveluesimies Tiina Klingberg 040 7103254
tiina.klingberg(at)kakspy.com

Ohjaajat

Kotka:

Elina Knuutinen   p. 040 7103216
Harri Vainio         p. 040 7103222

Hamina:

Jenna Saarela                       p. 040 7103238
Jaana Immonen                   p. 040 7103256
Riika Kokkonen                    p. 040 7103208

kotikuntoutus(at)kakspy.com

Etelä-Kymenlaakson kotikuntoutuksen tuetun asumisen tulostettava esite:

Tulossa