Ajankohtaista

Koulutukset

Kakspy ry järjestää mielenterveyteen liittyvää koulutusta. Räätälöimme koulutuksia tarpeidenne mukaan.

Ajankohtaista

Mielenterveyden ensiapu 1

Mielenterveyden ensiapu 1 – Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
 • Mielenterveys ja arjen taidot

Mielenterveyden ensiapu 2

Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus (MTEA®2) tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä valmiuksia auttaa ja tukea ihmisiä, joilla on mielenterveyden ongelmia. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat saada tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä mielenterveyden ensiavusta, ei kuitenkaan akuutissa kriisitilanteessa oleville.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • masennus
 • ahdistuneisuus
 • psykoottiset häiriöt
 • päihteiden käyttö ja mielenterveys
 • mielenterveyden kriisit ja itsemurhien ehkäisy
 • mielenterveyden ensiavun askeleet

Kysy koulutuksista:

Mielenterveyden ensiapu:

Raisa Mänttäri
raisa.manttari@kakspy.com

Räätälöidyt lyhytkoulutukset/ kehittämistyöpajat;

 • Mielenterveystaidot, päihdetyön taidot
 • Perhetyö, läheiset
 • Kokemusasiantuntijuus

Sari Manninen
sari.manninen@kakspy.com, p. 040 7103232

Muu toiminta

Järjestämme pitkin vuotta muun muassa kansallisina ja kansainvälisinä mielenterveyden teemapäivinä erilaista toimintaa. Tarkoituksena on tuoda mielenterveys- ja päihdeongelmien yleisyyttä näkyville, nostaa esiin läheisten tuen tarvetta ja vähentää aiheeseen liittyvää häpeän tunnetta sekä helpottaa avun saamista.

 

 • Läheisen päivä 5.5.
 • MHAW-viikko
 • Mielessä tuulee -viikko Kotka
 • Itsemurhien ehkäisyn päivä 10.9.
 • Ilonan päivä 9.10.
 • Maailman mielenterveyspäivä 10.10.
 • Huumeisiin kuolleiden muistopäivä
 • Itsemurhan tehneiden muistopäivä – kynttilätapahtuma

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisellä toiminnalla mahdollistetaan osaamisen vaihtaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen myös Suomen ulkopuolella. Lähialueyhteistyötä on tehty Luoteis-Venäjällä jo lähes 15 vuotta.

Olemme kansainvälisen International Clubhousen jäsen ja kehitämme kansainvälisen verkoston osana klubitalotoimintaa. 

 

CBC 2014–2020 ohjelmasta rahoitettavassa kolmivuotisessa InnoMent -hankkeessa kehitetään ohjelma-alueella yhteistyötä ja menetelmiä liittyen perhetyöhön, kulttuuripohjaiseen mielenterveystyöhön sekä toipumisorientaatioon. Kakspyn hallinnoiman hankkeen yhteistyötoimijat ovat Suomesta Finfami Uusimaa ry ja Pietarista kaksi paikallista toimijaa. InnoMent -hanke on käynnistynyt kesäkuussa vuonna 2019 ja tulemme kertomaan sivuillamme sen edistymisestä.

CBC 2014–2020 -yhteistyöohjelman rahoituksesta noin puolet kattaa Euroopan Unioni ja toisesta puolesta vastaavat Suomen sekä Venäjän valtiot. Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä. Sen tavoitteena on muun muassa edistää ohjelma-alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin sekä edistää liikkuvuutta.

Lisää InnoMent-hankkeesta: markku.karmeniemi@kakspy.com