Koulutukset ja työpaikat

Kakspy ry järjestää mielenterveyteen liittyvää koulutusta. Räätälöimme koulutuksia tarpeidenne mukaan.

Kysy koulutuksista:

 

Mielenterveyden ensiapu 1: Mielenterveys elämäntaitona on voimavaralähtöinen kansalaistaitokoulutus. Koulutus tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä keinoja oman ja toisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

 • Mielenterveys osana hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnetaidot
 • Elämän monet kriisit ja selviytyvä ihminen
 • Ihmissuhteet ja vuorovaikutus mielenterveyden tukena
 • Mielenterveys ja arjen taidot

 

Räätälöidyt lyhytkoulutukset/ kehittämistyöpajat:

 • Mielenterveystaidot, päihdetyön taidot
 • Perhetyö, läheiset
 • Kokemusasiantuntijuus

 

Yhteystiedot

Sari Manninen
sari.manninen@kakspy.com
p. 040 7103232

Haluaisitko työskennellä meillä?

Tarjoamme Kakspy ry.ssä ja Kakspy Palvelut Oy:ssä monipuolisesti erilaisia työskentelymahdollisuuksia.  Toimintamme perustuvat vahvasti arvoihin ja toipumisorientaatioajatteluun. 

Löydät avoimet työpaikkamme tältä sivulta. Jos sopivaa työtehtävää ei juuri nyt ole tarjolla, voit jättää avoimen hakemuksen tai tarjoutua keikkatyöntekijäksi henkilöstökoordinaattorillemme. 

 

Työhyvinvointi Kakspyssä

Kakspy ry:lle, Kakspy Palvelut Oy:lle ja Alvi ry:lle on myönnetty Hyvän
mielen työpaikka- merkki, osoituksena organisaatioidemme sitoutumisesta kehittää ja
vahvistaa työntekijöidemme mielenterveyttä. Lue lisää merkistä: https://hyvanmielentyopaikka.fi/

Vuonna 2023 toteutetun työhyvinvointikyselyn mukaan henkilöstömme kokee mm. seuraavia vahvuuksia. 

 • “Minulla on työpaikalla positiivisia vuorovaikutussuhteita”
 • “Lähiesihenkilön kanssa on mukava työskennellä”
 • “Työpaikallani on välittävä ilmapiiri”
 • “Työpaikallani kannustetaan yhteistyöhön ja tiedon jakamiseen”

eNPS- lukumme (Kuinka todenäköisesti suosittelisit työnantajaa ystävällesi tai kolleegallesi?) on

 • 57 (yli 40=huipputulos)

Mahdollistamme henkilöstöllemme työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi mm:

 • työaikajoustoja oman elämäntilanteen mukaan
 • laajat työterveyshuollon palvelut
 • vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen
 • säännölliset tyhy-päivät
 • osaamisen jatkuvan kehittämisen, mm. koulutukset, kehityskeskustelut
 • liikuntamahdollisuuden työajalla
 • säännöllisen ryhmätyönohjauksen
 • kehittämisryhmiin osallistumisen (mm. Mielen tyhy)
 • TUURA- työuran uurtaja-valmennuksen

Kuulumme myös Mielenturvaa- verkostoon

Sote-alan opiskelijoiden harjoittelupaikkojen koordinoinnista vastaa Tuuli Immonen, tuuli.immonen@kakspy.com

Tervetuloa mukaan osaksi Kakspyä!

Lisätietoja meillä  työskentelystä saat henkilöstökoordinaattori Minna Kurttila

minna.kurttila@kakspy.com

p. 040 7103211

Muu toiminta

Järjestämme pitkin vuotta muun muassa kansallisina ja kansainvälisinä mielenterveyden teemapäivinä erilaista toimintaa. Tarkoituksena on tuoda mielenterveys- ja päihdeongelmien yleisyyttä näkyville, nostaa esiin läheisten tuen tarvetta ja vähentää aiheeseen liittyvää häpeän tunnetta sekä helpottaa avun saamista.

 • Läheisen päivä 5.5.
 • MHAW-viikko
 • Mielessä tuulee -viikko Kotka
 • Itsemurhien ehkäisyn päivä 10.9.
 • Ilonan päivä 9.10.
 • Maailman mielenterveyspäivä 10.10.
 • Asunnottomien yö
 • Huumeisiin kuolleiden muistopäivä
 • Itsemurhan tehneiden muistopäivä – kynttilätapahtuma

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisellä toiminnalla mahdollistetaan osaamisen vaihtaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen myös Suomen ulkopuolella. Lähialueyhteistyötä on tehty Luoteis-Venäjällä jo lähes 15 vuotta.

Olemme kansainvälisen International Clubhousen jäsen ja kehitämme kansainvälisen verkoston osana klubitalotoimintaa. 

 

CBC 2014–2020 ohjelmasta rahoitettavassa kolmivuotisessa InnoMent -hankkeessa kehitetään ohjelma-alueella yhteistyötä ja menetelmiä liittyen perhetyöhön, kulttuuripohjaiseen mielenterveystyöhön sekä toipumisorientaatioon. Kakspyn hallinnoiman hankkeen yhteistyötoimijat ovat Suomesta Finfami Uusimaa ry ja Pietarista kaksi paikallista toimijaa. InnoMent -hanke on käynnistynyt kesäkuussa vuonna 2019 ja tulemme kertomaan sivuillamme sen edistymisestä.

CBC 2014–2020 -yhteistyöohjelman rahoituksesta noin puolet kattaa Euroopan Unioni ja toisesta puolesta vastaavat Suomen sekä Venäjän valtiot. Ohjelma tukee rajat ylittävää yhteistyötä. Sen tavoitteena on muun muassa edistää ohjelma-alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin sekä edistää liikkuvuutta.

Lisää InnoMent-hankkeesta: markku.karmeniemi@kakspy.com