Kakspy | AVOIMET TYÖTEHTÄVÄT
892
page-template-default,page,page-id-892,page-child,parent-pageid-7,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,kakspy child-child-ver-1.0.0,kakspy-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

LOV ME – hankkeeseen haetaan hanketyöntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita.

Hanke toteutetaan FinFami Uusimaa ry:n, Kukunori ry:n ja Kakspy ry:n yhteishankkeena.
Kakspy ry toimii hankkeen hakijana ja hallinnoijana. Stean rahoittama hanke käynnistyy 4-5/2018 ja on kolmevuotinen.

Hankkeessa toteutetaan käyttäjälähtöistä kokeilevaa kehittämistä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Hankkeen toiminta-alue on Pääkaupunkiseutu ja Kymenlaakso.

Kokeilevaa kehittämistä ohjaavat hankkeeseen palkattavat hanketyöntekijät , 2 henkilöä, joista toinen toimii hankkeen projektivastaavana.

Kokeilevaan kehittämistyöhön hankitaan tuntityösopimuksin kokemusasiantuntijoiden käyttäjätieto ja – osaaminen.

Käyttäjälähtöisen kokeilevan kehittämisen prosessi etenee eri vaiheiden kautta ideoinnista mallintamiseen ja edelleen käyttöönottoon ja levittämiseen.

Kehittämistyön kohteina voivat olla julkis- ja järjestötoimijoiden  nykyiset palvelut tai täysin uudet innovaatiot. Toteuttajina ovat kokemusasiantuntijat yhdessä palvelujärjestelmän ja hankkeen työntekijöiden kanssa. Kehittämistyön tuloksena  syntyy uusia innovaatioita ja  käyttäjälähtöisempiä palveluita.

Hankkeeseen haettavilla hanketyöntekijöillä tulee olla vähintään amk-tasoinen tutkinto, toisella sosiaali- ja/tai terveydenhuollon alalta  sekä  mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristötuntemus, erinomaiset ohjaus- ja vuorovaikutustaidot, hallussaan kehittämistyötä tukevia menetelmiä ja kokemusta hanke- ja/tai kehittämistyöstä.  Hanketyöntekijöiltä edellytetään mahdollisuutta työskennellä joustavasti koko hankealueella eli Kymenlaaksossa ja Pääkaupunkiseudulla.  Eduksi katsotaan palvelumuotoiluosaaminen tai muu vastaava osaaminen. Hankevastaavalta edellytetään lisäksi esimiestyön osaamista (koulutus + kokemus), erinomaisia tiedonhankinnan ja digitaalisen työskentelyn taitoja sekä kirjallisen työskentelyn ja raportoinnin  taitoa.

Hankkeen kehittämistyöhön palkataan tuntityöntekijöiksi kokemusasiantuntijoita. Hankkeessa tarvitaan rohkeita ideoijia, käytännön toteuttajia, kirjallista, kuvallista, digitaalista viestintää hallitsevia jne. Eri henkilöiden erilaista osaamista voidaan hyödyntää kokeilevan kehittämisen eri vaiheissa ja työtuntien määrä muotoutuu työtehtävien mukaan. Työskennelläksesi hankkeessa sinulla tulee olla kokemusta mielenterveys- ja/tai päihdetyöstä palvelunkäyttäjän tai omaisen roolissa. Kokemusasiantuntijakoulutus katsotaan eduksi. Osallistut ideointitiimeihin ja olet mukana kokeilemassa ja arvioimassa toipumisorientaatioon perustuvia ideoita. Kokemusasiantuntijoiden palkkaaminen käynnistetään hanketyöntekijöiden aloitettua työskentelyn hankkeessa, mutta hakemuksia odotamme 11.3. mennessä.

Lisätietoja: miia.kurttila@kakspy.com ja  hakemukset, joissa mukana cv: hakemus@kakspy.com  11.3.2018 mennessä.

Ilmoita hakemuksesi aihekentässä mitä tehtävää haet: kokemusasiantuntija, projektivastaava tai projektityöntekijä.