Koko Kymenlaakso

Yhes eteenpäin – Itsemurhien ehkäisyhanke vahvistaa mielenterveysosaamista Kymenlaakson alueella mm. koulutusten avulla, lisäämällä tietoa sekä lievittämällä mielenterveysasioihin liittyvää stigmaa.

Yhes eteenpäin – Itsemurhien ehkäisy Kymenlaaksossa on yksi viidestä itsemurhien ehkäisyhankkeesta, joille sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteiden toteuttamiseksi. Hankkeet keskittyvät niihin alueisiin sekä väestöryhmiin, joissa itsetuhoisuus on muuta maata ja väestöä yleisempää. Kymenlaakson alueella itsemurhakuolleisuus ei ole maan suurinta, mutta Kymenlaakson väestöön kohdentuu kohonneen itsemurhariskin tunnustekijöitä. Tunnustekijöitä ovat mm. työttömyydestä ja alhaisesta koulutustasosta johtuvaa huono-osaisuutta, väestön ikääntymistä sekä maan keskitasoa korkeampaa väestön sairastavuutta. 

Itsemurhien ehkäisyhankkeiden tarkoituksena on torjua yksinäisyyttä sekä vahvistaa mielenterveysosaamista sekä yhteisöllisyyttä. Kymenlaakson hankkeen osatoteuttajina toimivat Kotkan kaupunki sekä Kouvolan Korttelikodit. Hankkeen toiminta-alueena jatkaa Kymenlaakson Hyvinvointialue. Osatoteuttajien avulla työskentelemme yhteistyössä kohti hankkeen tavoitteita, joihin lukeutuu mm. vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä uusien toimintamallien suunnittelu, tiedon jakaminen sekä stigman lievittäminen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan matalan kynnyksen palveluja ja niiden saavutettavuutta Kymenlaakson alueella sekä samalla lisätään kykyä itsemurhien puheeksiottoon niin ammattilaisten kuin kuntalaistenkin kohdalla ja myös madaltaa kynnystä avun hakemiseen.

Itsemurhien ehkäisyhanke vahvistaa mielenterveysosaamista tunnistetuilla riskiryhmillä lisäämällä tietoa eri keinoin sekä sekä heidän parissa toimivien ammattilaisten mielenterveysosaamista kouluttamalla Mielenterveyden ensiapukoulutuksia sekä puheeksioton koulutusta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat

Tavoitteiden saavuttamiseksi kohderyhmille tarjotaan tarpeen mukaan tietoa mielenterveyden vahvistamisesta, Mielenterveyden ensiapu, MTEA 1& 2-koulutusta ja puheeksiottokoulutusta, kehitetään uusia ratkaisuja vapaaehtoistoimintaan, kehitetään ja vahvistetaan yhteistyökäytäntöjä, sekä tehdään mediayhteistyötä.

Hankkeen toteuttamisalueena on Kymenlaakso ja sen alueellisina painotuksina ovat Kotka ja Kouvola.

Ole yhteydessä ja mietitään, kuinka voisimme vahvistaa mielenterveysosaamista yhdessä!

Raisa Mänttäri

Projektipäällikkö

Yhes eteenpäin -blogi


Katso kaikki hankkeen blogit

Mielenterveyden vahvistaminen Kymenlaaksossa materiaaleja

Ota huoli puheeksi kortit on kehitetty yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Kortteja voi hyödyntää asiakastyössä tai vapaaehtoisena toimiessa. Niistä voi saada apua myös arkeen.

Haastattelussa nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen kertoo mm. nuorten mielenterveyden vahvistamisesta.