Hankkeet

Kakspy ry koordinoi helmikuussa 2023 käynnistynyttä Erasmus+-kumppanuushanketta ”Involvement in
Recovery orientation”. Hankepartnereina ovat Niemikotisäätiö ja AS Hoolekandeteenused Virosta. Hanke
kestää vuoden 2024 loppuun asti ja hankekielenä on englanti.

Kohderyhmänä ovat:
1. Mielenterveysalan ammattilaiset virolaisissa ja suomalaisissa kumppaniorganisaatioissa
2. Mielenterveyspalvelujen käyttäjät
3. Syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt
4. Virolaiset ja suomalaiset virkamiehet ja poliittiset päättäjät

Hankkeen tavoitteena on:
– Kehittää ja pilotoida Toipumisorientaatio-koulutus pohjautuva virolais-suomalainen koulutus
– Edistää Virolaisten ja suomalaisten organisaatioiden yhteistyötä sekä mahdollistaa eri kulttuureihin ja
ihmisiin tutustuminen.
– Toipumisorientaatio-ajattelun keskeisenä tavoitteena on edistää osallisuutta, sosiaalista tasa-arvoa ja
vahvistaa demokratiaa. Siten myös hanke kokonaisuutena ja sen tavoitteet edistävät ed.mainittujen
näkökulmien toteutumista.

Kohti työelämän eri polkuja

Euroopan Sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama Kohti työelämän eri polkuja-hanke (2023-2026) alkaa marras-jolukuun-23 aikana. Hanke toteutetaan Kakspy ry:n ja Alvi ry:n ryhmähankkeena Etelä-Kymenlaaksossa sekä Helsingissä ja Vantaalla.

Hankkeessa edistetään mielenterveyssyistä työelämän ulkopuolella olevien, osatyökykyisten sekä kuntoutustuella olevien henkilöiden työllistämistä sekä kehitetään heidän työllistymistä tukevia palveluja. Hankkeen kohderyhmää työllistetään tarjoamalla IPS-työvalmennuksen laatukriteereihin pohjautuvaa kokonaisvaltaista yksilö-, ryhmä,- sekä uudenlaista vertaistyövalmennusta. Hankkeen työvalmennuskokonaisuudessa Toipumisorientaatio yhdistyy tuetun työllistämisen viitekehykseen.

Työnantajille tarjotaan koulutusta sekä kokeilevan yhteiskehittämisen avulla vahvistetaan mm. heidän valmiuttaan ottaa erilaisia ihmisten osaksi työyhteisöjä sekä mielenterveystaitoja yrityksissä.